Hulp nodig bij het zoeken?

Wat kan ik zoeken?

Deze databank bevat alle plannen die gerelateerd zijn aan onroerend erfgoed en ook wettelijk rechtsgeldig zijn. Het kan nuttig zijn om in die hoeveelheid aan informatie gecontroleerde zoekacties uit te voeren. Je kan in deze databank zoeken naar alle informatie over een bepaald beheersplan of een onroerenderfgoedrichtplan. De metadata die werden ingevoerd bij elk plan zijn hierbij handige richtsnoeren. Elke fiche beschikt over een uniek herkenningsnummer (id), een type, een naam, een datum van goedkeurig en een weergave op de kaart. Aan elke fiche zijn ook bestanden gekoppeld, zoals het eigenlijke beheersplan of onroerenderfgoedrichtplan.

Waar kan ik zoeken?

Op de home-pagina van deze website kan je meteen aan de slag.

Zoeken

Er zijn twee mogelijkheden om te zoeken in deze databank, nl. met behulp van een vrij tekstveld en met behulp van filters. Vrij zoeken laat toe om alle fiches en bestanden in de databank te doorzoeken. Je vult dan een woord of combinatie van meerdere woorden in. Het is mogelijk om de resultaten van een vrije zoekactie te verfijnen met behulp van filters. Je kan er ook van bij de start voor kiezen om te zoeken met filters. Als je filters combineert, geeft dat een gedetailleerder eindresultaat.