Hulp nodig bij het zoeken?

Wat kan ik zoeken?

Deze databank bevat alle plannen die gerelateerd zijn aan onroerend erfgoed en ook wettelijk rechtsgeldig zijn. Het kan nuttig zijn om in die hoeveelheid aan informatie gecontroleerde zoekacties te doen. Je kan in deze databank zoeken naar alle informatie over een bepaald beheersplan. De metadata die werden ingevoerd bij elk beheersplan zijn handige richtsnoeren. Elke fiche heeft een naam, een uniek herkenningsnummer (id), een start- en einddatum, een specificatie van het type beheersplan, de naam van de persoon die het beheersplan heeft ondertekend. Aan elke fiche zijn ook bestanden gekoppeld, zoals een beheersplan of een lijst van cultuurgoederen. Ook wordt de zone waarop het beheersplan van toepassing is, weergegeven.

Waar kan ik zoeken?

Op de home-pagina van deze website kan je meteen aan de slag.

Zoeken

Er zijn twee mogelijkheden om te zoeken in de beheersplannendatabank, nl. met behulp van een vrij tekstveld en met behulp van filters. Vrij zoeken laat toe om alle fiches en bestanden in de databank te doorzoeken. Je vult dan een woord of combinatie van meerdere woorden in. Het is mogelijk om een vrije zoekactie te verfijnen met behulp van de beheersplantype filter.