Op deze website kan je goedgekeurde beheersplannen voor onroerend erfgoed en erfgoedlandschappen raadplegen. Je vindt er onder meer een digitale versie van het beheersplan zelf, de goedkeuring ervan en een kaartje met de afbakening. Elk beheersplan omschrijft het beheer van een bepaald goed op lange termijn.

Je kan de inhoud van de beheersplannen vrijblijvend consulteren uit interesse of om inspiratie op te doen. Wil je zelf een beheersplan opstellen? Op deze website vind je meer informatie.

De beheersplannen goedgekeurd vóór 1/1/2015 zijn opgemaakt met de oude regelgeving; de beheersplannen goedgekeurd vanaf 1/1/2015 met de nieuwe. Deze laatsten voldoen aan de huidige richtlijnen. Gelieve deze dan ook te gebruiken als voorbeeld voor de vorm.

Alle beheersplannen in deze databank zijn auteursrechtelijk beschermd. U kan de beheersplannen afdrukken voor privé-gebruik; verspreiding ervan kan enkel na toestemming van de auteur. U kan citeren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron.

Op zoek in de databank?

Vul in het zoekveld bijvoorbeeld een plaatsnaam in of de naam van het erfgoed. Wil je een lijst met alle beheersplannen die op dit ogenblik zijn ingevoerd? Laat het zoekveld dan leeg.

Vragen?

Heb je een vraag over een beheersplan? Contacteer dan een van onze provinciale diensten.