In deze databank kan je goedgekeurde beheersplannen en onroerenderfgoedrichtplannen raadplegen. Elk plan omvat een langetermijnvisie op maat van het onroerend erfgoed. Een beheersplan heeft betrekking op beschermd onroerend erfgoed of een erfgoedlandschap; een onroerenderfgoedrichtplan heeft betrekking op het onroerend erfgoed binnen een afgebakend gebied of een bepaald thema.

Beheersplannen goedgekeurd voor 1 januari 2015 werden opgemaakt conform de oude regelgeving; beheersplannen goedgekeurd na deze datum werden opgemaakt conform het Onroerenderfgoeddecreet. Een onroerenderfgoedrichtplan is een nieuw instrument dat geïntroduceerd werd door het Onroerenderfgoeddecreet. Het decreet stelde tevens zeventig al bestaande aangeduide ankerplaatsen gelijk met vastgestelde landschapsatlasrelicten en onroerenderfgoedrichtplannen.

Alle plannen in deze databank zijn auteursrechtelijk beschermd. Je kan de plannen vrijblijvend raadplegen voor privégebruik. Ook citeren kan, op voorwaarde dat je steeds verwijst naar de authentieke bron. Verspreiden is enkel mogelijk na toestemming van de auteur.

Het agentschap verwacht dat ontwerpers bij de opmaak van een beheersplan de principes van de gedragscode voor de wetenschappelijke integriteit zorgvuldig toepassen. Zo verwijst de ontwerper correct naar de geraadpleegde authentieke bronnen. Hij maakt afspraken met de auteursrechthouder over eventueel gebruik van materiaal dat auteursrechtelijk is beschermd. Het is de opdracht van de ontwerper om hier correct mee om te gaan. Het agentschap is hier niet verantwoordelijk voor.

Ik zoek meer informatie

Contact